Pořadatel

Propozice

Přihlášky

Organizace

Dotazy

Download

Odkazy

Výsledky

Galerie

Ukázky prací

OT 2010

 

 

Katedra technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni pořádá mezinárodní soutěž studentské vědecké odborné činnosti pod názvem

Olympiáda techniky Plzeň 2009.

 

 Jedná se o třetí ročník mezinárodní soutěže odborných prací studentů oboru Technická výchova.

 Tato mezinárodní soutěž je pořádána pod hlavičkou Západočeské univerzity v Plzni a Magistrátu města Plzně.

Garantem soutěže je:

 

rektor Západočeské univerzity v Plzni

doc. Ing. Josef Průša, CSc.
a

 děkanka FPE ZČU v Plzni

doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. 

Soutěž se uskuteční ve spolupráci a pod patronací společností

Czech Didac, Škola Welding s.r.o. a SDP KOVO s.r.o.

Mediálním partnerem soutěže je

Český rozhlas Plzeň. 

Soutěž proběhne v Plzni dne 26. a 27.  května 2009.

 

Partneři akce:

Pořádá:

 

 

 

 
 

Pořadatel    Propozice    Harmonogram    Ubytování    Místo akce    Dotazy    Výsledky    Download