ORGANIZER


 

 

Honorary chairmen of the conference:

 

Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., Západočeská Univerzita v Plzni, ČR

 

Irena Rottová, radní města Plzně

 

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., Západočeská Univerzita v Plzni, ČR

 

Dr. Eduard Sládek Czech Didac, ČR

 

 

The Scientific Committee:

 

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, ČR

 

Prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, SR

 

Prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR

 

PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n.Labem, ČR

 

Dr. Hab. Prof. Wojciech Walat, Uniwersytet Rzeszowski, Polsko

 

PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n.Labem, ČR

 

PhDr. Miroslava Miklošíková, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ČR

 

Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc., Západočeská univerzita v Plzni, ČR

 

Doc. PaedDr. Jozef Pavelka, Ph.D., Prešovská univerzita v Prešově, SR

 

PhDr. Milan Klement, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, ČR

 

Ing. Jaroslav Novák, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, ČR

 

PaedDr. Viera Tomková. Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, SR

 

Ass.Prof. Ph.DR.Ph.DR. Jožica Bezjak, Univerzita Koper, Slovinsko

 

Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, ČR

 

 

Organizing committee:

Mgr. Jan Krotký

Ing. Jindřich Korytář

Marcela Lukšíková

Jana Rašínová

Bc. Michaela Boudová

 

 Contact address:

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy

FPE ZČU v Plzni

Olympiáda techniky Plzeň 2012

Klatovská 51

306 14 Plzeň

Czech Republic

E-mail:
mluksiko@kmt.zcu.cz

 

 

 

Partners of Action:

Organizer:

Back