RESULTS OF CONTEST


 

Menu: Sekce č. 1, Sekce č. 2, Sborník


 

Sekce č. 1 (Section No. 1)

 

Multimediální a didaktické práce

(Multimedia and didactic works)

 

Místo konání / Place of performance: Courtyard Marriott salon „Slad“

Předseda poroty / Chairman of jury: Eduard Sládek

Tajemník / Secretary: Mgr. Tomáš Přibáň

Členové / Members: doc. Gabriel Bánesz, Ph.D., prof. dr. hab. Wojciech Walat, Ph.D.,  Ing. Jindřich Korytář, Mgr. Lukáš Honzík

 

1. místo

 

Bc. Závodníková Ivana (ČR, Brno)

Elektrotechnická stavebnice pro žáky druhého stupně ZŠ  (Electrical kits for second stage school)

 

Vesna Helena Oder (SLO, Koper)

Projektno učno delo po modelu BJ v vrtcu „Od Ideje do Izdelka“, Čebelarstvo nekoč in danes (Project learning of model PUB – BJ of Kindergarten „From idea to Product“)

 

 

Mlejnková Barbora, DiS. (ČR, Brno)

Využití softwaru Adobe pro animovaný film (Using software Adobe for animated movie)

 

 

2. místo

 

Fajnorová Eva (SR, Nitra)

Grafické zručnosti žiakov základných škôl v predmete technika (The graphical knowledge of the primary school students in technology subject)

 

Michnowicz Mateusz (PL, Rzeszów)

etiNET – project platform edukacyjnej dla studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna (etiNET – project for educational platform for students of education and technical information)

 

3. místo

 

Bc. Kunášek Petr (ČR, Plzeň)

Výuka první pomoci na základních školách s využitím moderní techniky (Education of first aid using modern technology at basic schools)

 

další mimo pořadí

 

Hruška Michal (ČR, Plzeň)

Výzkum v oblasti užívání sociálních sítí učňovskou mládeží (Using of social networks by studying youth)

 

Bc. Földesi Michal (SR, Nitra)

Výchova k podnikaniu v predmete Technika (Develop entrepreneurial skills in the subject technology)

 

Magát Peter (SR, Nitra)

Aplikácie na tvorbu interaktívnych prezentácií (Application for creating interactive presentation)

 

Bc. Chroust Filip (ČR, Plzeň)

Grafika s více bity na kanál (Processing of graphics with highest colourful depth (16 and 32 bits/channel))

 

Bc. Kotek Lukáš (ČR, Praha)

Python – programovací jazyk pro výuku algoritmizace a programování (Python in algorithms and programming education)

 

Lörinc Peter (SR, Nitra)

Príprava vyučovacej hodiny pomocou Open Source kancelářského balíka (Preparing lesson by using open source office suite)

 

Perlová Petra (ČR, Ústí nad Labem)

udělena mimořádná cena ČEZ

Návrh testu psychomotorických dovedností (The design of psychomotor skills tests)

 

Knieová Veronika (ČR, Ústí nad Labem)

Preference učitelů při výuce psychomotorických dovedností (The teacher preferences in education of psychomotor skills)

 

Došková Jana (ČR, Plzeň)

Výroba a využití didaktických pomůcek pro výuku žáků s mentálním postižením (Making and using of didactic Aids for teaching mentally handicapped children)

 

Bc. Hrbáčková Veronika (ČR, Plzeň)

Historie výroby skla v Brdech (The history of glass production in Brdy)

 

Bc. Konjatová Petra (ČR, Plzeň)

udělena mimořádná cena Českého rozhlasu Plzeň

Interaktivní úlohy Mongeova promítání (Interactive exercises in the Monge projection)

 


 

Sekce č. 2 (Section No.2)

 

Odborné práce

(Technical works)

 

Místo konání / Place of performance: Courtyard Marriott salon „Chmel“

Předseda poroty / Chairman of jury: doc. Jarmila Honzíková, Ph.D.

Tajemník / Secretary: Mgr. Denis Mainz

Členové / Members: PaedDr. Viera Tomková, Ph.D.  Dr. Waldemar Lib, Ph.D., Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.

 

1. place (subsections A, B, C)

 

Bc. Vrba Tomáš (ČR, Brno)

Speciální airsoftová puška „VINTOREZ“ (Special airsoft rifle „VINTOREZ“)

 

Hána Luboš (ČR, Plzeň)

KOTOKO – hra pro rozvoj manuální zručnosti a myšlení (Kotoko - game for better manual skills and thinking)

 

Tuczyński Krystian, Warchoł Tomasz (PL, Rzeszów)

Przestrzeń robocza dla robota przemysłowego IRB-120 (Workspace for industrial robot IRB-120)

 

2. place (subsections A, B, C)

 

Bc. Benajtr Pavel (ČR, Plzeň)

Model automatického otevírání dveří: dle Héróna Alexandrijského (Model of automatic door opener by Heron of Alexandria)

 

Kopecký Miroslav (SR, Nitra)

Záložný zdroj elektrickej energie s využitím alternatívnych zdrojov elektrickej energie (Up power from the use of alternative source of energy)

 

Vaněk Lukáš (SR, Nitra)

Výroba organu - materiály a technológia  (The materials and construction of the musical instrument – organ)

 

3. place (subsections A, B, C)

 

Rožac Jaka, Oder  Vesna, Ilnikar Romina (SLO, Koper)

Technological and cultural heritage at a different way – didactical model the study excursion and projectwork of model PUB-BJ ... Intergenerational learning project

udělena mimořádná cena Českého rozhlasu Plzeň

 

Žibrická Dana (ČR, Plzeň)

Využití domina na 1. stupni ZŠ (Use domino at primary school)

 

Kret Wojciech (PL, Rzeszów)

System obrabiarki CNC na zespołach MiniTecha i Beckhoffa (System for CNC machine based on MiniTech and Beckhoff components)

 

další mimo pořadí

 

Bc. Němcová Michaela (ČR, Plzeň)

Intarzie a využití při výuce v oblasti Člověk a svět práce (Inlay and its use a subject "Man and the world of work")

 

Bc. Hrbáčková Veronika (ČR, Plzeň)

Kovové bludiště (Metallic Maze)

 

Maur Martin (ČR, Plzeň)

Podlahový programovatelný robot (Programmable floor robot)

 

Bc. Šmausová Kateřina (ČR, Plzeň)

Projekční přístroj (Projection Appliance)

 

Bc. Armstark Milan (ČR, Plzeň)

Podnožník pro kytaristu (Footstool for Guitare Player)

udělena mimořádná cena ČEZ

 

Matoušková Jitka (ČR, Plzeň)

Využití puzzle na 1. stupni ZŠ a v MŠ (Using the puzzle on primary school and on kindergarten)

 

Aubrechtová Eva (ČR, Plzeň)

Semafor - pomocník nejen v dopravě (Semafor helps not only in transport)

 

 

 

Partners of Action:

Organizer:

 

Back