Olympiáda Techniky Plzeň 2016

Sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference

The Department of Mathematics, Physics and Technical education, Faculty of Education, University of West Bohemia in Pilsen - International scientific and technical conference associated with a show and competition of works by students of technical education:

 Technologies Contest Pilsen 2016

This international contest is hold with support of University of West Bohemia in Pilsen, Pilsen Municipality, Czech Didac company and Confederation of Industry of the Czech Republic

Guarantees of the contest are:

rector of University of West Bohemia in Pilsen
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,

dean of the Faculty of Education
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

mayor of the City of Pilsen
Martin Zrzavecký.

The contest will be carried with support of companies

Plzeňská Teplárenská a.s., School Welding s.r.o., SDP KOVO s.r.o., Hobero s.r.o and Techmania Science Center o. p. s.

The medial partner of the contest is Český Rozhlas Plzeň.

The contest will be in Pilsen in 17th and 18th May 2016.

 

The Scientific Committee:


Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, ČR 

Prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, SR

Prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR

Doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR

PaedDr. Ján Stebila, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR

PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, ČR

Dr. Hab. Prof. Wojciech Walat, Uniwersytet Rzeszowski, Polsko

dr. Waldemar Lib, Uniwersytet Rzeszowski, Polsko

Mgr. Jan Janovec, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, ČR

Doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ČR

Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc., Západočeská univerzita v Plzni, ČR

Prof. PaedDr. Jozef Pavelka, Ph.D., Prešovská univerzita v Prešově, SR

Mgr. Martin Havelka, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, ČR

Ing. Jaroslav Novák, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, ČR

Doc. PaedDr. Viera Tomková. Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, SR

Ass.Prof.Ph.D.Ph.D. Jozica Bezjak, University of Primorska, Slovinsko

Prof. Leonidas Gomatos, Higher School of Pedagogical & Technological Education, Greece

PhD.st. Stefanos Armakolas, Laboratory personnel, Higher School of Pedagogical & Technological Education, Greece

PaedDr. Petr Mach, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, ČR

www.olympiadatechniky.zcu.cz

Copyright ©2011. All Rights Reserved.

Editor:
Jarmila Honzíková a Petr Simbartl
1. vydání, 300 s.
Květen 2016

ISBN 978-80-261-0620-3 

Vydala
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, Plzeň 306 14
Plzeň 2016

Partneři a sponzoři

ZČU

Plzen

Didac

teplatenska

welding

Hobero

 sdp

inel

 

 

rozhlas