Pořadatel

Propozice

Přihlášky

Organizace

Dotazy

Download

Odkazy

Výsledky

Galerie

Sborník

 

 

 

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy – oddělení technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni pořádá mezinárodní studentskou konferenci se soutěžní přehlídkou prací pod názvem

Olympiáda techniky Plzeň 2011

http://olympiadatechniky.zcu.cz

 

Tato mezinárodní konference bude pořádána pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně a společnosti Czech Didac.

Garantem konference je:

 

 rektorka Západočeské univerzity v Plzni

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.,

 

děkanka fakulty pedagogické

doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.

 

a primátor města Plzně

Mgr. Martin Baxa.

Konference se uskuteční ve spolupráci a pod patronací společností

Plzeňská Teplárenská a.s., Škola Welding s.r.o, SDP KOVO s.r.o. Inel Holding a.s. a Okula Nýrsko a.s.

Mediálním partnerem soutěže je Český rozhlas Plzeň.

Konference se uskuteční v Plzni ve dnech 24. a 25. května 2011.

 

Partneři akce:

Pořádá:

 

 

 

 
 

Pořadatel    Propozice    Harmonogram    Ubytování    Místo akce    Dotazy    Výsledky    Download