VÝSLEDKY SOUTĚŽE


 

Menu: Sekce č. 1, Sekce č. 2, Sborník

 

Sekce č. 1 (Section No. 1)

Didaktické a multimediální práce

(Multimedia and didactic works)

1. místo

Michał Pękala

Komputerowa gra edukacyjna "Drogowe puzle" wykonana w technologii Adobe Flex z wykorzystaniem JĘZYKA Action Script 3.0 (Educational computer game "Road puzzles" programmed in Adobe Flex platform using Action Script 3.0 programming language)

Sławomir Czerwiec

Alternatywne sterowanie robotem Lego NXT 2.0 z wykorzystaniem komputerowej wizji i algorytmów uczenia maszynowego AdaBoost (Alternative control of a robot Lego NXT 2.0 using computer vision and machine learning algorithms AdaBoost)

2. místo

Pavel Benajtr

Multisim – výukový elektronický materiál (Multisim – electronic education material)

3. místo

Pavel Moc

Interaktivní učebnice základů Elektropneumatiky pro střední školy (Interactive textbooks of pneumatic systems)

Václav Strnad

Tvorba výukových www stránek zaměřených na technickou matematiku (Development of web sites aimed at technical mathematics)

další mimo pořadí

Ondřej Zela

Poznávání dřeva (Wood Recognition)  

Łukasz Abram

Projekt ilustrowanego leksykonu. Nośniki danych. (Project of illustrated lexicon. Data Carrier)

 Michal Štancel

Aplikácia IKT v predmete Technika na ZŠ (The Application of ICT to Technology in Primary School)

Nina Es

Tehniški dnevi po modelu PUB-BJ "Od ideje do izdelka": Didaktične igrače (Technical days following model PUB-BJ "From idea to product": Didactic-educational toys)

Juraj Földesi

Vyučovanie systémov CAD e-learningovou metódou (Teaching CAD system with e-learning method)

Martin Kučera

Didaktická počítačová hra spolupracující s externím reálným systémem (Educational computer game cooperating with external real system)

Boris Vogrinec

Igrače in igre skozi čas v Šaleški dolini (Games and toys throu time in the Šaleška valley throu a model PUB-BJ "From idea to product") - udělena mimořádná cena poroty

Martin Krotil

Nové trendy v oblasti webových technologií (New trends in web technologies)

Petra Svobodová

Obnovitelné zdroje energie – vodní elektrárny (Renewable energy resources – water plants)

Valentina Tratnik

Projektno učno delo po modelu PUD-BJ "Od ideje do izdelka": Ljudsko glasbilo citre („Making the instruments zither“ of model a PUB-BJ "From idea to product")

Miloslav Khas

Tvorba a evaluace e-learningového kurzu k programu Zoner Callisto (Implementation and evaluation of e-learning course for Zoner Callisto software)

Katarina Hrablayová

Využitie videozáznamu v autodiagnostike učiteľa (Utilization of video-recording in teachers self-diagnostics)

Dana Škabradová

Výroba loutek a jejich využití na 1. stupni ZŠ (Puppets manufacturing and their use at elementary school) - udělena mimořádná cena poroty

Porota

 
Předseda poroty / Chairman of jury: Eduard Sládek,
 
Tajemník / Secretary: Mgr. Tomáš Přibáň 
 
Členové / Members: PhDr. Josef Procházka, Ph.D., 
prof. dr. hab. Wojciech Walat, Ph.D., 
Ing. Jindřich Korytář, Mgr. Miroslav Šebo, PhD.  
 

 

Sekce č. 2 (Section No. 2)

Odborné práce (Technical works)

1. místo

Aleš Křivánek

Výroba briket ze starého papíru – výukový program (Production of briquettes from waste paper – tutorial)

Peter Kuna

Realizácia vzdialeného reálneho experimentu s využitím technických prvkov automatizačnej priemyselnej praxe (Realization remote real experiment with technical components utilization of industry automation praktice)

2. místo

Tomáš Šujan

Servobagřík – kreativní využití jednoduchých materiálů (The little servo-excavator – creative usage of simple Materials)

Łukasz Urbanek

Wikilearning model wirtualnego środowiska edukacyjnego (Wikilearning a model of virtual educational environment)

3. místo

Przemysław Podulka

Filtracja i aproksymacja w pomiarach struktury geometrycznej powierzchni (Filtration and approximation in geometric structure measurements)  

Dominik Mazan

Mini lodówka na bazie ogniw Peltiera (Mini Fridge based Peltier cell)

další mimo pořadí

Milena Hlůžková

 

Hlasovací zařízení a jeho využití ve výuce (Student response systém and its use in the teaching process)  

 

Tomáš Šujan

 

Tomík – autíčko z pajdáku (Tommy 500 – Little car from Faculty of Education) - udělena cena nakladatelství RAABE

 

Vlastimil Landsman

8 kanálový NF zesilovač (8 channel AF Amplifier)

Tomáš Podhrázký

Učební pomůcka pro výuku digitální techniky (Educational aid for teaching digital technology)

Petr Jedlinský

Stabilizovaný regulovatelný zdroj napětí (Stabilized regulated power supply)

Tomáš Šujan

Fyzika v kriminalistice - vybrané oblasti kriminalistické techniky pro učitele ZŠ (Physics in criminology - chosen domains of criminalistic technic for elementary schoolmasters)

Porota

 

Předseda poroty / Chairman of jury:

doc. Jarmila Honzíková, Ph.D.,

 

Tajemník / Secretary: Mgr. Denis Mainz

 

Členové / Members:

PaedDr. Viera Tomková, Ph.D. Dr. Waldemar Lib, PhD.,

Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., Mgr. Tomáš JEŘÁBEK

 

Partneři akce:

Pořádá:

 

Zpět