Olympiáda Techniky Plzeň 2012

Sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference

Organizátoři

Organizační výbor konference:

Mgr. Jan Krotký

Ing. Jindřich Korytář

Marcela Lukšíková

Jana Rašínová

Bc. Michaela Boudová

Kontaktní adresa:

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy

FPE ZČU v Plzni

Olympiáda techniky Plzeň 2012

Klatovská 51

306 14 Plzeň

Elektronická adresa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor:
Jarmila Honzíková a Jan Krotký
1. vydání, 166 s.
Webdesign Michaela Boudová

ISBN 978-80-261-0132-1

Vydala
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, Plzeň 306 14
Plzeň 2012

Partneři a sponzoři

ZČUPlzen

Didac

teplatenska

welding

 sdp

okulainel

raabe

rozhlas