Olympiáda Techniky Plzeň 2012

Sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference

Sekce didaktických a multimediálních prací

Sekce odborných prací

Bc. Konjatová Petra (ČR, Plzeň)
Interaktivní úlohy Mongeova promítání (Interactive exercises in the Monge projection)

Fajnorová Eva (SR, Nitra)
Grafické zručnosti žiakov základných škôl v predmete technika (The graphical knowledge of the primary school students in technology subject)

Hruška Michal (ČR, Plzeň)
Výzkum v oblasti užívání sociálních sítí učňovskou mládeží (Using of social networks by studying youth)

Bc. Földesi Michal (SR, Nitra)
Výchova k podnikaniu v predmete Technika (Develop entrepreneurial skills in the subject technology)

Vesna Helena Oder (SLO, Koper)
Projektno učno delo po modelu BJ v vrtcu „Od Ideje do Izdelka“, Čebelarstvo nekoč in danes (Project learning of model PUB – BJ of Kindergarten „From idea to Product“)

Magát Peter (SR, Nitra)
Aplikácie na tvorbu interaktívnych prezentácií (Application for creating interactive presentation)

Bc. Chroust Filip (ČR, Plzeň)
Grafika s více bity na kanál (Processing of graphics with highest colourful depth (16 and 32 bits/channel))

Bc. Kotek Lukáš (ČR, Praha)
Python – programovací jazyk pro výuku algoritmizace a programování (Python in algorithms and programming education)

Bc. Závodníková Ivana (ČR, Brno)
Elektrotechnická stavebnice pro žáky druhého stupně ZŠ  (Electrical kits for second stage school)

Lörinc Peter (SR, Nitra)
Príprava vyučovacej hodiny pomocou Open Source kancelářského balíka (Preparing lesson by using open source office suite)

Michnowicz Mateusz (PL, Rzeszów)
etiNET – project platform edukacyjnej dla studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna (etiNET – project for educational platform for students of education and technical information)

Mlejnková Barbora, DiS. (ČR, Brno)
Využití softwaru Adobe pro animovaný film (Using software Adobe for animated movie)

Perlová Petra (ČR, Ústí nad Labem)
Návrh testu psychomotorických dovedností (The design of psychomotor skills tests)

Knieová Veronika (ČR, Ústí nad Labem)
Preference učitelů při výuce psychomotorických dovedností (The teacher preferences in education of psychomotor skills)

Došková Jana (ČR, Plzeň)
Výroba a využití didaktických pomůcek pro výuku žáků s mentálním postižením (Making and using of didactic Aids for teaching mentally handicapped children)

Bc. Hrbáčková Veronika (ČR, Plzeň)
Historie výroby skla v Brdech (The history of glass production in Brdy)

Bc. Kunášek Petr (ČR, Plzeň)
Výuka první pomoci na základních školách s využitím moderní techniky (Education of first aid using modern technology at basic schools)

 

Editor:
Jarmila Honzíková a Jan Krotký
1. vydání, 166 s.
Webdesign Michaela Boudová

ISBN 978-80-261-0132-1

Vydala
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, Plzeň 306 14
Plzeň 2012

Partneři a sponzoři

ZČUPlzen

Didac

teplatenska

welding

 sdp

okulainel

raabe

rozhlas