Olympiáda Techniky Plzeň 2011

Sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference

Organizátoři

Organizační výbor konference:

Mgr. Jan Krotký

Ing. Jindřich Korytář

Marcela Lukšíková

Jana Rašínová

Bc. Michaela Boudová

Kontaktní adresa:

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy

FPE ZČU v Plzni

Olympiáda techniky Plzeň 2011

Klatovská 51

306 14 Plzeň

Elektronická adresa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor:
Jarmila Honzíková a Jan Krotký
1. vydání, náklad 80 ks, 143 s.
Přebal a tisk Michaela Boudová, Plzeň

Vydavatel:
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, Plzeň 306 14
ISBN 978-80-261-0002-7
Plzeň 2011

Partneři a sponzoři

ZČUPlzen

Didac

teplatenska

welding

 sdp

okulainel

raabe

rozhlas