Olympiáda Techniky Plzeň 2011

Sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference

Program konference

24.5. 2011

8:00 – 9:00

Prezence účastníků konference ve vestibulu kongresového centra Courtyard – Marriott

9:00 – 9:30

Přijetí zahraničních hostů (Radnice města Plzně)

9:30 – 10:00

Slavnostní zahájení konference (Radnice města Plzně)

10:00 – 12:00

Jednání v sekcích (sály "Chmel" a "Slad" hotelu Courtyard)

12:00 – 13:00

Přestávka (připravené občerstvení v restauraci hotelu Courtyard)

 13:00 – 15:00

Jednání v sekcích (sály "Chmel" a "Slad" hotelu Courtyard)

15:30

Zasedání porot (sál "Slad" hotelu Courtyard)

17:30

Vyhlášení vítězů a předání cen (velký sál "Plzeň" hotelu Courtyard)

18:00

Společenský večer (velký sál "Plzeň" hotelu Courtyard)

25.5. 2011

9:00 – 11:00

Prohlídka Pivovarského muzea, plzeňského historického podzemí a návštěva science centra Techmania.

Editor:
Jarmila Honzíková a Jan Krotký
1. vydání, náklad 80 ks, 143 s.
Přebal a tisk Michaela Boudová, Plzeň

Vydavatel:
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, Plzeň 306 14
ISBN 978-80-261-0002-7
Plzeň 2011

Partneři a sponzoři

ZČUPlzen

Didac

teplatenska

welding

 sdp

okulainel

raabe

rozhlas