Olympiáda Techniky Plzeň 2011

Sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference

Sekce didaktických a multimediálních prací

Sekce odborných prací

Ondřej Zela
Poznávání dřeva (Wood Recognition)

Łukasz Abram
Projekt ilustrowanego leksykonu. Nośniki danych. (Project of illustrated lexicon. Data Carrier)

Michal Štancel
Aplikácia IKT v predmete Technika na ZŠ (The Application of ICT to Technology in Primary School)

Nina Es
Tehniški dnevi po modelu PUB-BJ "Od ideje do izdelka": Didaktične igrače (Technical days following model PUB-BJ "From idea to product": Didactic-educational toys)

Pavel Benajtr
Multisim – výukový elektronický materiál (Multisim – electronic education material)

Juraj Földesi
Vyučovanie systémov CAD e-learningovou metódou (Teaching CAD system with e-learning method)

Michał Pękala
Komputerowa gra edukacyjna "Drogowe puzle" wykonana w technologii Adobe Flex
z wykorzystaniem JĘZYKA Action Script 3.0 (Educational computer game "Road puzzles" programmed in Adobe Flex platform using Action Script 3.0 programming language)

Pavel Moc
Interaktivní učebnice základů Elektropneumatiky pro střední školy (Interactive textbooks of pneumatic systems)

Martin Kučera
Didaktická počítačová hra spolupracující s externím reálným systémem (Educational computer game cooperating with external real system)

Boris Vogrinec
Igrače in igre skozi čas v Šaleški dolini (Games and toys throu time in the Šaleška valley throu a model PUB-BJ "From idea to product")

Martin Krotil
Nové trendy v oblasti webových technologií (New trends in web technologies)

Petra Svobodová
Obnovitelné zdroje energie – vodní elektrárny (Renewable energy resources – water plants)

Václav Strnad
Tvorba výukových www stránek zaměřených na technickou matematiku (Development of web sites aimed at technical mathematics)

Valentina Tratnik
Projektno učno delo po modelu PUD-BJ "Od ideje do izdelka": Ljudsko glasbilo citre („Making the instruments zither“ of model a PUB-BJ "From idea to product")

Miloslav Khas
Tvorba a evaluace e-learningového kurzu k programu Zoner Callisto (Implementation and evaluation of e-learning course for Zoner Callisto software)

Sławomir Czerwiec
Alternatywne sterowanie robotem Lego NXT 2.0 z wykorzystaniem komputerowej wizji i algorytmów uczenia maszynowego AdaBoost (Alternative control of a robot Lego NXT 2.0 using computer vision and machine learning algorithms AdaBoost)

Katarina Hrablayová
Využitie videozáznamu v autodiagnostike učiteľa (Utilization of video-recording in teachers self-diagnostics)

Dana Škabradová
Výroba loutek a jejich využití na 1. stupni ZŠ (Puppets manufacturing and their use at elementary school)

Editor:
Jarmila Honzíková a Jan Krotký
1. vydání, náklad 80 ks, 143 s.
Přebal a tisk Michaela Boudová, Plzeň

Vydavatel:
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, Plzeň 306 14
ISBN 978-80-261-0002-7
Plzeň 2011

Partneři a sponzoři

ZČUPlzen

Didac

teplatenska

welding

 sdp

okulainel

raabe

rozhlas